Kimler kreş açabilir

Kimler Kreş Açabilir ?

Devlet daireleri gibi çalışma imkanı, prestijli yapısı, çocuklarla eğlenmek gibi bir çok artısı olan kreş açmayı herkes ister.  İşte bu durumda, kimler kreş açabilir? sorusu akıllara gelmektedir. 

Kimler kreş açabilir yazımızın amacı, kreş açmak isteyen ve nereden başlayacağını bilemeyenler için rehber olmaktır. 

Yazımızın devamında sadece özel kişiler değil devlet kurumlarının ve şirketler kreş açma zorunluluğu konularını da ele almış olduk. Bu vesileyle  kimler kreş açabilir? sorusuna cevap verdik. 

Kimler kreş açabilir
Kimler kreş açabilir

Kimler Kreş Açabilir? Şahıslar ve Özel

Genellikle en çok karıştırılan konuların başında, kuruculuk şartları ile müdürlük şartlarının netleştirilememiş olması gelmektedir. 

Örneğin, bizi arayan yatırımcının ilk sorduğu soru, “kreş açmak için ne  mezunu olmak gerekiyor?” cümlesidir.  Ne mezunu olduğumuzun çok fazla bir önemi yok aslında. Sormak istediği ve bizim de bu makalemizin başlığı olan “Kimler kreş açabilir” 

Kendi yeterliliğini görmek istiyor. Bütün mesele bu. Şimdi kurucu ve müdür arasındaki farkları ortaya çıkaralım ve karmaşıklığın önüne geçelim.

Kreş Kurucusunu Tanıyalım

Kurucu, kreşin sahibi yani kreş açmak için gerekli olan işlemleri yerine getiren, taahhütü bulunan ve işletmeci olarak riski alan kişidir. 

Kreş Müdürünü Tanıyalım.

Kreşin, resmi kurumlarla ( sosyal hizmetler) kurucuyu temsilen imza yetkisine sahip, kreşin işleyişinden sorumlu kişidir. Kreş müdürü olabilmek için en az ön lisans mezunu olmak gerekmektedir. 

Kreşlerde Kurucu Olmak

Kreş açmak isteyenlerin ortak ünvanı kurucu dur. Kuruluşun var oluş amacı ve hayata geçmesini sağlayan kişidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlemiş olduğu kreş açma şartlarında kuruculuk tanımı yapılmış ve kimler kreş açabilir belirtilmiştir.

Kreş açma şartlarına https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/mevzuat/yonetmelikler/ bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi kurucu olabilmek için gerekli şartları maddelerle özetleyelim. 

Kurucularda aranacak şartlar?

1- İlkokul Mezunu Olmak

Bir işletmeyi yönetebilmek için okur yazar olmak, asgari şarttır. Bu nedenle kreş açmak isteyenlerde de en alt seviye olan ilkokul mezunu olmak şartı bulunmaktadır. 

2- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Konu eğitim olunca, devletimiz yabancıların ülkemizde kreş açmalarını yasaklamıştır. Eğer bir yabancı kreş açacak ise onayı sadece cumhurbaşkanı verebilir. Öz vatandaş olmanız durumunda kreş açmanızda problem yoktur. 

3- Adli Sicil Temiz Olmalı

Kimler kreş açabilir? maddelerinin sonuncu ve en önemli maddesidir. Devlete karşı işlenen suçlardan ceza almamış olmanız dışında, yüz kızartıcı tarzda suç işlememiş olmanız gerekmektedir.  

Sonuçta işimiz çocuklar ve onlar bizi örnek almaktadırlar. Bu maddenin açıklaması da budur. 

Açıkladığımız 3 madde kimler kreş açabilir sorusunu yanıtlıyor. Peki bu yeterli mi derseniz hayır? 

Kreş açmak için yeterliliğe sahip olsak bile, kurucunun görev tanımlarını bilmemiz gerekiyor. Görev tanımlarını açıkladıktan sonra kimler kreş açabilir? konusunun diğer aşamasına geçmiş olacağız. 

Kreş Kurucusunun Görev ve Sorumlulukları

 • Kurucu, Kreş ve gündüz bakımevinde, eğitim ortamlarının sağlanması, binanın her anlamda kullanılabilir hale getirilmesi, gerekli eğitim araçlarının teminini, bütçe oluşturması, uygun nitelikte personel çalıştırması, çalışanların aylık maaşlarını zamanında ödemesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin uygun bir şekilde yapılmasını sağlaması gerekmektedir. 
 • Eğer kreş müdürü ile kurucu aynı kişi olabilir. Ama sınıf içinde eğitim veremezler. 

Bu maddelerden yola çıkarak, kurucu bir kreşin herşeyi diyebiliriz.  Kurucu olmadan kreş ve gündüz bakımevi olamaz. 

İşletmelerin Kreş Açma Zorunluluğu

Kimler kreş açabilir? Sorusunun ikinci basamağıdır. İşletmelerin de belirli kıstaslara ulaşmaları dahilinde kreş açma zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmeler hangi koşullarda kreş açabilir inceleyelim. 

16/08/2013 tarihli 28737 sayılı resmi gazetede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Gebe ve Emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik’le işverenlere kreş açma zorunluluğu getirmiştir.

Yönetmeliğin 2. Maddesinde;
Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışan çalıştıran işyerlerine uygulanır, der.

İşverenler hangi koşullarda kreş açmak zorundalar.

Yine aynı yönetmeliğinde oda ve yurt açma yükümlülüğü başlığında yer alan maddeler işverenlerin zorunlu olduğu kısımdır.
MADDE 13 –

 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde;
  Emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
 • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde;
  0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur.
  Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.
 • İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.
 • Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.
 • Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir.

Bu maddelerle birlikte işverenlere kreş açma yükümlülüğü gelmiş olur.
Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130816-8.htm

Kimler kreş açabilir? konusunun üçüncü maddesi kamu kurum ve kuruluşlarına kreş açma yükümlülüğü getirmektedir. 

Kamu Kurumlarında Kreş Açma Yükümlülüğü

Kamu kurum ve kuruluşları kreş açabilirler. Bu konu ile ilgili olarak bir yönetmelik bulunmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevleri hakkında yönetmelik, 8/12/1987 tarih ve 19658 numaralı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin ikinci maddesi aşağıdaki gibidir.

Madde 2: Bakımevleri kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanın onayı alınmak suretiyle kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğu için kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak açılır.

Yönetmeliğe buradan göz atabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19658.pdf
Bakanlıklar ve devlete ait birçok kurumda kreş bulunmaktadır. Belki de en çok göreceğiniz kamu kurumu kreşleri belediye kreşleridir. Kar amacı gütmedikleri için fiyatları da piyasanın çok altında olabilmektedir.

Sonuç Olarak

Kimler kreş açabilir? yazımızın sonucu olarak hemen hemen herkes kreş açabilir desek yeridir. Tabi burada önemli olan husus, kreşi açıp açmayacağınız değildir. Asıl meselemiz kreşi açtıktan sonra kazanıp kazanamayacağınızı ön görmektir. 

Bazen öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki, kurucu bir noktadan sonra en iyi yol kendi bildiğin yoldur düşüncesine dönüyor. Aradan belirli bir zaman geçtikten sonra geri dönüş yapıyor. İşler istediğim gibi değil.  Samimi olmak gerekirse bunu zaten en başından söylüyoruz. 

Danışmanlık aşamasında keşif yapıyoruz. Kreş binası uygunluk durumunu raporunu hazırlarken bir çok detaya yer veriyoruz. Sonuç olarak yapılabilir ya da yapmamalısınız diyoruz.  Kreş binası uygunluk hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

İşin özü kreş açmadan önce ücretsiz ön danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. En azından yatırımınızı daha bilinçli yapabilirsiniz.Odaklanmamız gereken kreşi kazanan hale nasıl getirebiliriz.

Yusuf YILMAZ 

Anaokulu ve Kreş Kurulum Uzmanı

Yorum Yapın